آموزش اسکن کردن عکس یا اسناد با گوشی جهت تبدیل به WORD


نکات:

 

برای اسکن با گوشی برای عکس و نوشتارهایی مانند کتاب و جزوات و ... گرفتن یک عکس مناسب مهمترین بخش تبدیل عکس به متن است ، برای این منظور لطفا به نکات زیر توجه نمایید:

 

 

بهترین و حرفه ای ترین نرم افزار جهت گرفتن عکس از اسناد نرم افزار " CamScanner Phone PDF "Creator می باشد که آیکن آن به شکل زیر می باشد


                                                                                                

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله