کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


تبدیل pdf به زبان های فارسی و عربی

دلیل تخمین هزینه این است که ممکن است فایل اسکن شده یا پی دی اف شما خاص باشد.


هزینه هر صفحه 250 تومان است.


فواید تبدیل pdf


امکان ویرایش نوشته ها و در قالب ورد
خروجی تصاویر
تبدیل جدول
تبدیل فرمول های ساده و بدون کسری
تبدیل هر ارسالی از طرف هر کاربر , حدودا 20 دقیقه
 مهم: در صورتی که شماره ی سفارش در انتهای سفارش گرفتید سفارش شما ثبت شده است


لطفا این قسمت " ویرایش جزئی بعد از تبدیل" را حتما مطالعه فرمایید

» کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده آدرس
تخمین هزینه!

تبدیل pdf به زبان انگلیسی

دلیل تخمین هزینه این است که ممکن است فایل اسکن شده یا پی دی اف شما خاص باشد.


هزینه هر صفحه 200 تومان است.


فواید تبدیل pdf


امکان ویرایش نوشته ها و در قالب ورد
خروجی تصاویر
تبدیل جدول
تبدیل فرمول های ساده و بدون کسری
تبدیل هر ارسالی از طرف هر کاربر , حدودا 20 دقیقه
 مهم: در صورتی که شماره ی سفارش در انتهای سفارش گرفتید سفارش شما ثبت شده است


لطفا این قسمت " ویرایش جزئی بعد از تبدیل" را حتما مطالعه فرمایید

» کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده آدرس
تخمین هزینه!