کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


تبدیل pdf به زبان های فارسی و عربی

دلیل تخمین هزینه این است که ممکن است فایل اسکن شده یا پی دی اف شما خاص باشد.


هزینه هر صفحه 300 تومان است.


فواید تبدیل pdf

تبدیل فایل های دو ستونه و چند ستونه به تک ستونه
امکان ویراش نوشته ها و در قالب ورد
خروجی تصاویر
تبدیل جدول
تبدیل فرمول های ساده و بدون کسری
 تبدیل هر ارسالی از طرف هر کاربر , حدودا 20 دقیقه تا 2 ساعت (بستگی به تعداد صفحات دارد)لطفا این قسمت " ویرایش جزئی بعد از تبدیل" را حتما مطالعه فرمایید

» کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده آدرس
تخمین هزینه!